1 Comment

Artikkelisi oli raikas ja näkökulmasi selkeä. Uskon, että yhä suurempi osa suomalaisista tulee tälle kannalle. Hamas ja sen tukijoukot ovat aukaisseet ovia näkemään asiat sellaisina kuin ne ovat.

"Ideologiasotaa" on käyty pitkään. Maahanmuuton osalta kiihkein jako käynnistyi 2022 kesällä ja huippu saavutettiin kesällä 2023, vaikka oli "ideologiasota" on ollut käynnissä jollakin tasolla vähintään vuodesta 2011 lähtien. Nyt näyttäisin, että "ideologinen sota" on laajenemassa viimein islamismiin.

Expand full comment