1 Comment
Jan 19Liked by Anter Yaşa

Tätä asiaa on pidettävä esillä. Mellunmäen imaami muistaakseni esitteli televisiossa aikoinaan sharian lain määräävän homot heitettäväksi korkealta katolta katuun. JO SEN olisi pitänyt johtaa syytetoimiin. Alaikäisten tyttöjen avoin valmistelu pedofiilien käyttöön EI kuulu Europpaan. Toitaalta, jos profeetta aloitti sukupuoliyhteyden Aishan kanssa tämän ollessa 8,5 vuotta, se innostaa oikeauskoisia seuraamaan esimerkkiä. Olisiko syytä vaatia oikeustoimien aloittamista pedofilian apologian vuoksi?

Expand full comment