1 Comment
Oct 25, 2023Liked by Anter Yaşa

Kiitoksia Anter. Olit valinnut erinomaisen blokin käännettäväksi. Siinä tuli ilmi selkeästi ja hämmentävästi tämän hetken tilanteen outous. En toistaiseksi ole törmännyt analyysiin, miksi Länsi-Euroopassa ja Suomessa on näin. Itse ajattelen, että syy lienee pitkään luoduissa rakenteissa esim. yhdistyksissä, mediassa jne. Sitä kautta "oikean mielipiteen vastustaminen" muodostuu vaaralliseksi omalle uralle ja elämälle. Tästä syystä arvostan erityisen korkealle ihmisiä, jotka tästä huolimatta uskaltavan tuoda oman mielipiteensä esille .

Expand full comment